Kaip išvengti sunkių susižalojimų ir pasirūpinti darbo sauga?

darbo saugaNors darbo sauga atlieka vieną svarbiausių vaidmenų, rūpinantis darbuotojų sveikata ir gerove, deja, pranešimai apie sunkiai sužeistus darbuotojus yra pakankamai dažni. Specialistai tvirtina – kiekviena nelaimė darbe praneša apie mirtiną pavojų. Svarbiausia, ką turite žinoti, yra tai, kad kiekviena darbo rizika gali būti maksimaliai sumažinta, imantis reikiamų saugos priemonių.

Už darbo saugą yra atsakingi darbdaviai, tačiau negalima pamiršti ir pačio darbuotojo vaidmens – dirbantis asmuo turi imtis visų priemonių, kurios užtikrintų jo saugumą darbo vietoje, apie darbo saugą būtina kalbėtis su darbdaviu arba asmeniu, kuriam pavestos šios pareigos. Tinkamai organizuojama darbuotojų sauga padeda išvengti prastovų ir užtikrina darbų produktyvumą. Be to, darbdavys išvengia papildomų investicijų, skirtų naujų darbuotojų samdymui ir apmokymui.

Atlikti tyrimai rodo, kad itin didelis nelaimingų atsitikimų skaičius yra susijęs su darbu aukštyje. Kritimo rizika padidėja tuo atveju, jei darbuotojas neturi atitinkamų apsaugos priemonių. Be to, dirbant aukštyje, darbuotojai turi būti apsaugoti ir nuo įlūžimo ar slydimo pavojaus. Šiuo atveju darbo sauga užtikrinama, naudojant aptveriančias sistemas, tačiau būtina pasirūpinti ir asmeninės apsaugos priemonėmis, pvz., apsauginėmis virvėmis. Ekspertai primena racionaliai įvertinti ir aukštyje laikomų daiktų padėtį – jei šie padėti neatsargiai, krisdami gali sužeisti darbuotojus. Išskirtinio darbuotojų dėmesio reikalauja ir darbas su kopėčiomis. Apskritai, kopėčios turėtų būti naudojamos itin retais atvejais, kai kitos darbo aukštyje priemonės, pvz., platformos, yra netinkamos ar netikslingos. Dirbdami ant kopėčių, nepamirškite, kad šios turi būti statomos tik ant tvirto ir stabilaus pagrindo.

Itin daug nelaimių įvyksta dėl neišjungtų ar netinkamai naudojamų darbo įrenginių ir mechanizmų. Daug pavojų kelia besisukančios dalys, kai šalia jų dirbama be specialių apsaugų arba atliekama kita su konkrečiu įrenginiu nesusijusi veikla. Minėtieji mechanizmai gali įtraukti drabužius ir sužaloti dirbantį asmenį. Tokios nelaimės gali baigtis amputacijomis. Itin daug minėtųjų nelaimių įvyksta dirbant su žemės ūkio technika.

Ypatingai daug susižalojimų įvyksta statybų sektoriuje. Minėtoji sritis pareikalauja ir daugiausiai darbuotojų mirčių. Prastai vykdoma darbo sauga tampa daugybės nelaimių priežastimi. Darbdaviai privalo skirti laiko darbų saugos organizavimui, racionaliai įvertinti darbo riziką, užtikrinti vidinę darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolę. Savo ruožtu darbuotojai privalo laikytis visų saugos reikalavimų ir naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Darbdavys turi organizuoti darbo saugos mokymus ir informuoti apie pirmosios pagalbos teikimo priemones. Darbuotojas gali atsisakyti vykdyti jam skirtas užduotis, jei mano, kad jo saugumui kyla pavojus.