Advokatų kontora apie žmogaus teises

advokatų kontoraApie žmogaus teises kalbama gana daug. Minėtoji frazė nuolatos skamba žiniasklaidoje, be to, apie prigimtines teises kalbame ir tuo atveju, jei tampama nusikaltimo dalyviais ar nukentėjusiu asmeniu. Advokatų kontora teigia, kad kalbėdami apie žmogaus teises, dažniausiai pamirštame, kad skirtingose šalyse šios teisės taip pat nėra vienodos.

Iš tiesų, nustatyti žmogaus teises nėra taip lengva, kaip gali pasirodyti. Juolabiau, kad ir kaip judama link minėtųjų teisių suvienodinimo visame pasaulyje, praktikoje ši užduotis vis dar lieka neįgyvendinta. Advokatų kontora teigia, kad šiuo metu kai kurios šalys, paprastai pasižyminčios panašia vertybių ir teisių sistema, savo noru jungiasi į tarptautines sistemas, kurios siekia ieškoti bendrų sprendimų, analizuojant žmogaus teisių klausimus. Šiuo metu Europoje vadovaujamasi žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija, o Amerikos valstybėse – Amerikos žmogaus teisių ir pareigų konvencija. Šiuo atveju žmogaus teises prižiūri tarptautiniai teismai. Tiesa, jei konvencija turi būti papildoma, sukuriami nauji protokolai, kurie yra taikomi atskiroms valstybėms, kurios sutinka patvirtinti minėtuosius pakeitimus.

Kalbėdami apie žmogaus teises Europoje ir Amerikoje, turime pripažinti, kad ir čia yra esminių skirtumų. Pirmiausia, kalbant apie teisę į gyvybę, Europos žmogaus teisių teismas laikosi pozicijos, kad gyvybė ginima nuo vaiko gimimo dienos, t. y. šiuo atveju abortai nėra draudžiami. Tuo tarpu Amerikoje ginama vaisiaus teisė į gyvybę, todėl abortų galimybė yra smarkiai ribojama. Kalbėdami apie skirtumus, turime pabrėžti, kad Jungtinėse Valstijose manoma, kad teisė nešiotis ginklą yra viena svarbiausių žmogaus teisių. Apie minėtąją teisę kalbama ir JAV konstitucijoje. Dėl šios priežasties ginklų įsigijimas valstijose yra beveik neribojamas, be to, šiam tikslui nereikalingas leidimas.Tuo tarpu Vakarų Europoje teisė į ginklą nelaikoma esmine žmogaus teise, todėl ginklo įsigijimas ir jo nešiojimas yra ribojamas įstatymų.

Advokatų kontora teigia, kad žmogaus teisių suvokimas laikui bėgant stipriai keitėsi, greičiausiai, šioje srityje ir toliau bus vykdomi pakeitimai. Be to, keičiantis laikams, vienos teisės buvo iš naujo pripažintos, kitos – atmestos. Iš tiesų, žmogaus teisių sistema priklauso nuo konkrečios valstybės vertybių sistemos. Dėl šios priežasties negalima teigti, kad žmogaus teisės yra pažeidžiamos, jei mūsų šalyje propaguojamos teisės prieštarauja kitos valstybės politikai. Kitaip sakant, konkrečių žmogaus teisių buvimas yra subjektyviai sutartas įstatymų rinkinys, paremtas visuomenėje vyraujančia nuomone. Deja, praktika rodo, kad nepaisant aiškiai apibrėžtos žmogaus teisių sistemos, net ir demokratinėse šalyse neišvengiama teisės pažeidimų.

Parašykite komentarą